ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,718
เดือนที่แล้ว
3,920
ปีนี้
45,315
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
127,738
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....567

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

ผู้ชนะการเสนอราคาและการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่ิองถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง02 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนงานผู้ช่วยนิติกร จำนวน ๑ ราย27 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ จำนวน ๑ ราย27 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ26 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่หนองบัว 26 ธันวาคม 2562
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม 26 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน25 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๘ จุด24 ธันวาคม 2562
การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓20 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาสำหรับเยาวชนตำบลป่าสั17 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท จำนวน ๑๐ ชุด17 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลต่อต้านการทุจริตฯ จำนวน ๒๒ ป้าย13 ธันวาคม 2562
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอเปา หมู่ที่ ๙12 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไร้สายฯ จำนวน ๒๖ ชุด11 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองท่า หมู่ที่ ๑๑11 ธันวาคม 2562
|<<<.....5678910111213.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา30 มิถุนายน 2560
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง30 มิถุนายน 2560
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๗20 มิถุนายน 2560
ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง15 มิถุนายน 2560
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำบ้านหนองท่า เพื่อเป็นสวนสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑15 พฤษภาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ07 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว07 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ07 มีนาคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองซิว07 มีนาคม 2560
|<<<.....56789

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9