ปฏิบัติไว้ห่างไกลโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ และควรปฏิบัติร่วมกันกับการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ในจำนวนบ่อยครั้ง ตลอดจนควรต้องปฏิบัติร่วมกันกับ หลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย ขอประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ๑๙

ภารกิจนายก

สายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

สถิติอุบัติเหตุ

แบบประเมินความพึงพอใจ

LINE@

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
3,718
เดือนที่แล้ว
3,920
ปีนี้
45,315
ปีที่แล้ว
53,084
ทั้งหมด
127,738
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69


วัดดอยติ ประตูสู่เมืองลำพูน

   

     

        จังหวัดลำพูน เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย และเป็นเมืองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา คือ ครูบาศรีวิชัย ซึ่งมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ ๕ กิโลเมตร

        “อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยใหญ่ที่สุด บนวัดดอยติลำพูน” ตั้งอยู่บนเส้นทางไฮเวย์ลำพูน - เชียงใหม่ ริมทางหลวง และถือเสมือนเป็นประตูเมืองของจังหวัดลำพูน ผู้ที่ขับรถสายนี้ผ่านไป - มา จะเห็นอนุสาวรีย์ พระรูปครูบาศรีวิชัย นั่งสมาธิ เด่นอยู่บนเนินยอดดอยวัดพระธาตุดอยติ อันนับได้ว่าเป็นพระรูปครูบาศรีวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยเห็นมา

        ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา เป็นชาวลำพูนโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๒๑ ที่บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึงปีนี้ครบ ๑๓๖ ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ชาวลำพูนและชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ ด้วยความเสื่อมใสศรัทธาและระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาในล้านนาให้มั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระของท่าน ณ วัดจามเทวีแล้ว ได้จัดสร้างสถูปหรือกู่บรรจุอัฐิไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการบูชา โดยได้จัดประเพณีดำหัวกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

        จังหวัดลำพูนได้จัดสร้างรูปปั้นครูบาศรีวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร ความสูง ๒๑ เมตร ประดิษฐานที่วัดดอยติริมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑ เส้นทางลำพูน - เชียงใหม่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการริเริ่มของ นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขณะนั้น จึงได้จัดพิธีบรรจุหัวใจรูปปั้นครูบาศรีวิชัยขึ้น ประกอบพิธีมังคลาภิเษกเหรียญทองฝาบาตรครูบาศรีวิชัยจำนวน ๙๙,๙๙๙ เหรียญและหัวใจครูบาศรีวิชัย ประกอบพิธีบรรจุหัวใจครูบาศรีวิชัย โดยมีพระเกจิอาจารย์จากวัดต่างๆ หลายแห่งได้มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

         ในทุกๆปี พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง จะร่วมกันทำบุญสรงน้ำอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยจัดขึ้น ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่มีต่อชาวล้านนาและเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดลำพูนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้จักมากยิ่งขึ้น


รวงผึ้งรังใหญ่มากมาทำรังตั้งแต่ปีแรกๆที่สร้างเสร็จ แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆ ตำนานพระเจ้ากิตติ        พระประธาน "พระเจ้ากิตติ" มีลักษณะแปลก ต่างไปจากพระพุทธรูปที่เราเห็นทั่วไป คือสองพระกรซ้อนทับกันบนหน้าตัก สองพระบาทห้อยลงมาจากพระแท่นแก้ว มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล ความตอนหนึ่งจากประวัติกล่าวว่า "....ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเชิงดอยลูกนี้ ก็มาคิดในใจว่า ครั้งหนึ่งได้อนุญาตให้ชายมานพผู้หนึ่ง สร้างพระพุทธรูปแทนพระองค์ไว้ เมื่อพระพุทธองค์ได้ระลึกคิดยังคำนั้น ก็ได้เสด็จลีลาขึ้นไปยังบนดอยลูกนั้น เมื่อเสด็จเข้าไปในวิหาร ข้าพุทธเจ้าก็ได้เห็นพระพุทธรูปที่ชายมานพสร้างไว้ ฝ่ายพระพุทธรูปก็แลเห็นพระพุทธเจ้า ก็เหมือนดังมีจิตตะวิญญาณ มีใจสะท้านกลัว จึงจะลุกลงจากที่นั่งแท่นแก้ว แล้วได้เอาเท้าทั้งสองลงมา ส่วนมือทั้งสองยังไม่ทันได้คลาย ยังซ้อนกันอยู่เหมือนเดิม เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้น จึงได้ยกมือเบื้องขวาห้ามเอาไว้ แล้วตรัสว่า ท่านอย่าไปไหนท่านจงอยู่ที่นี้ เพื่อจะได้รักษาสืบพระพุทธศาสนาต่อไป ตราบต่อเต่าห้าพันพระวัสสาแล ..." ฉะนั้นพระพุทธรูปจึงมีลักษณะ นั่งปล่อยขาทั้งสองข้างลงมา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายขวายังวางซ้อนกันอยู่บนแท่นแก้วในพระวิหารมาจะถึงปัจจุบันนี้ เรียกว่า พระเจ้ากิตติวัดดอยติ และหลังวิหารที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากเชิงดอยนั้น คณะศรัทธาได้สร้าง พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐานไว้แทนพระองค์สืบมาประวัติความเป็นมา สุเทวฤาษี        ประวัติความเป็นมา สุเทวฤาษี เป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) เมื่อ พ.ศ.๑๒๐๓ แล้วให้บุคคลหนึ่งนามว่า คะวะยะ พร้อมด้วยบริวารประมาณ ๕๐๐ คน ไปทูลเชิญพระนางจามเทวีผู้ทรงตั้งอยู่ในเบญจศีล ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้ (ลพบุรี) มาปกครองเมืองหริภุญชัยแทนตน ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญสมาบัติและไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก และยังได้ช่วยเหลือพระนางจามเทวีประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาในนครหริภุญชัยอย่างมั่นคง ทำให้นครหริภุญชัยเจริญรุ่งเรืองมากในกาลสมัยนั้น อนุสาวรีย์สร้างเสร็จและเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ ความสำคัญต่อชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนชาวลำพูนทุกคน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นการสร้างโดยใช้ปูนปั้นแบบง่ายๆ ตั้งอยู่บนเนินดินมีบันไดด้านหน้าอยู่ใต้ร่มไม้


การเดินทางมาเที่ยว: ที่ตั้งริมถนน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมายเลข ๑๑ ช่วงเชียงใหม่ลำปางไม่ว่าจะมาทางเชียงใหม่หรือลำปาง ก็จะเห็นอนุสาวรีย์ฯแต่ไกล ถ้ามาทางลำปางก่อนถึงแยกดอยติประมาณ ๕๐๐ เมตร จะมีทางแยกซ้ายมือ หรือถ้ามาจากเชียงใหม่ให้ไปกลับรถแล้วกลับมาแล้วเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาเลยทันที จะไปที่จอดรถชั้นล่าง นมัสการรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์เดิม แล้วขึ้นกระเช้าไปบนวัดดอยติอีกที หรือพอแยกซ้ายจากถนนใหญ่แล้วขับอ้อมไปขึ้นหลังวัด ก็จะไปที่จอดรถในลานวัด


อ้างอิง

๑. http://www.banloktip.com/วัดดอยติ/

๒. http://www.go2days.net/วัดดอยติ-ประตูสู่เมืองลำพูน,2944.html

๓. https://sites.google.com/site/thabuy9wad3322/thabuy-kan-thexa/wad-dxy-ti-laphun

๔. http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=513311&random=1499066260812 


 
12 กรกฎาคม 2560